Privatlivspolitik for OB

Det er det vigtigt for os, som dataansvarlig virksomhed, at beskytte og værne om dit privatliv og om de personlige oplysninger, vi behandler for dig. Det er det, fordi vi ønsker, at behandle vores fans, kunder og andre som viser interesse for vores virksomhed bedst muligt. Men naturligvis også fordi lovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger kræver, at vi beskytter dine personlige oplysningerne tilstrækkeligt og at vi behandler dem lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive vores behandling af personlige oplysninger om vores kunder og besøgende. Vi vil derfor gerne informere om, hvilke typer af personlige oplysninger vi behandler, hvor længe og med hvilket formål vi behandler dem, og hvem vi eventuelt videregiver dem til.

Bemærk venligst at vores hjemmeside, app og andre digitale platforme kan indeholde links til tredjepartswebsites / digitale platforme, der kan have interesse for dig. Såfremt du har givet tilladelse hertil igennem vores cookies, så vil sådanne links i visse tilfælde være særligt tilpasset dine interesser gennem brug af målrettet markedsføring. Vi anbefaler derfor, at du altid læser tredjepartswebsites- og digitale platformes privatlivs- og cookie politikker, inden du anvender dem. Se desuden vores cookie politik her.

Hvem er vi?

Dataansvarliges identitet samt kontaktoplysninger:

Odense Sport & Event A/S
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Telefon: +45 70 22 18 87
Email: [email protected]
www.ob.dk

Cookies

Som de fleste andre websites og digitale platforme, benytter ob.dk og OB App’en cookies. En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst og er derfor ikke et program og indeholder ikke virus.

Du kan finde oplysninger, om hvilke cookies vi benytter, hvor længe de er aktive, samt se og styre dine samtykker Der finder du også links til privatlivspolitikker for de tredjepartswebsites, der modtager oplysninger om dig igennem cookies. For at se en liste over, hvilke aktive cookies vi har, kan du altid finde en opdateret liste

Vi henviser herudover til vores cookiepolitik, som kan findes her.

Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?

For at kunne drive vores website, kommunikere med dig og tilbyde vores services, har vi brug for at indsamle, behandle og opbevare visse typer af personlige oplysninger om dig.

Vi indsamler f.eks. oplysninger om dig, når du bruger vores website / digitale platforme, når du køber billetter, merchandise med videre, når du deltager i konkurrencer og lignende, og når du besøger os på vores stadion.

I forbindelse med køb af billetter, sæsonkort og abonnementer skal du f.eks. indtaste din e-mailadresse. Vi bruger e-mailadressen til at sende meddelelser til dig, der er relevante for det pågældende køb. Det kan f.eks. være om kampflytninger eller ændring af handelsbetingelserne. Formålet hermed er at sikre, at du får direkte besked om forhold, der har betydning for dit køb.

På vores stadion, Nature Energy Park, har vi af sikkerhedsmæssige årsager kameraovervågning, hvor billeder af dig kan fremgå, såfremt du besøger Nature Energy Park. Dette er for at beskytte og passe på både stadion og de besøgende gæster.

For at oprette en bruger i vores app har vi brug for din mail og et brugernavn. Du kan efter oprettelsen vælge, om du vil udvide din brugerprofil med flere oplysninger. Dette er naturligvis fuldstændig frivilligt, men jo flere oplysninger vi har om dig, jo mere personlig kan vi gøre din oplevelse på app’en, ligesom vi kan tilbyde særlige fordele gennem vores samarbejdspartnere ved eksempelvis udekampe, såfremt du samtykker til, at vi må registrere data om din geografiske lokation igennem GPS data.

Vi gør samtidig opmærksom på, at ved login via Facebook eller Apple-ID overføres navn, efternavn, e-mailadresse samt profilbillede til app’en. Det er valgfrit, hvorvidt du ønsker at oprette en konto i app’en via Facebook eller Apple-ID, men såfremt du benytter denne funktion vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til oprettelse af kontoen.

Såfremt du har takket ja til at modtage vores nyhedsbrev og/eller bruger vores digitale platforme, kan vi også automatisk indsamle følgende oplysninger om dit besøg:

 1. Hvordan du har nået vores digitale platform og den internetprotokol (IP) -adresse, du har brugt
 2. Din browsertype, versioner og plug-ins og dit operativsystem
 3. Hvilke pop ups eller push beskeder, du har set
 4. Hvilket indhold du har ’liket’ eller delt
 5. Hvilke videoer du har set og hvor længe
 6. Hvilke annoncer du har set eller interageret med på vores platforme
 7. Din rejse gennem vores digitale platform herunder hvilke links du klikker på, og eventuelle søgninger du har lavet, hvor længe du har været på en side og andre interaktioner
 8. Dit tilhørsforhold som kunde
 9. Oplysninger du udfylder i formularer

Formålet med dette er primært for at hjælpe os med at forstå, hvordan vores fans bruger vores digitale platforme, så vi kan skabe bedre indhold og mere relevant kommunikation.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan i henhold til ovennævnte endvidere omfatte:

Almindelige personoplysninger herunder (ikke udtømmende liste)

 • dine identitets- og kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.
 • oplysninger om dine køb herunder bl.a. bestilte eller købte varer, leveringer, og betalinger
 • oplysninger om reklamationer og support
 • oplysninger om dine eventuelle samtykker eller indsigelser
 • oplysninger om dine interesser som du enten selv har givet os, eller som vi kan aflæse af dine handlinger for eksempel dine køb og dine besøg på vores hjemmesider
 • oplysninger om vores eventuelle markedsføringstiltag og dine eventuelle svar eller reaktioner herpå
 • oplysninger om aflevering og åbning med videre af elektronisk markedsføring, herunder om der er klikket på links i meddelelserne, eventuelt indsamlet ved brug af tracking- mekanismer, der er indbygget i meddelelserne
 • oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig.

Ovenstående typer af oplysninger afgives naturligvis frivilligt til OB, men hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er nødvendige for det løbende kundeforhold, er OB berettiget til at afvise kundeforholdet.

For behandlinger, som er baseret på dit samtykke, gælder det, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Det vil dog ikke have indflydelse på den behandling af dine personoplysninger, som er sket forud for, at du har trukket dit samtykke tilbage.  

Følsomme personoplysninger, herunder:

 • I visse tilfælde kan vi behandle helbredsmæssige oplysninger om handikap eller lignende, såfremt det er nødvendigt for os i forbindelse med et besøg på stadion, hvor vi skal tage særlige hensyn.

OB behandler ikke som udgangspunkt ikke andre følsomme personoplysninger om vores fans / gæster udover i ovennævnte situation.

Hvordan indsamler vi oplysningerne?

Dine personoplysninger indsamles enten ved

 1. at du selv indtaster dem i vores systemer, som kan blive suppleret ved en efterfølgende kontakt med dig,
 2. at du har givet tilladelse til cookies, som indsamler oplysninger om dig, eller
 3. at vi kan modtage dem fra andre organisationer for eksempel samarbejdspartnere.

Formål og lovgrundlag

Hvilke love ligger til grund for vores behandling af personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger baserer sig især på følgende lovgrundlag:

 • Aftaleloven
 • Købeloven
 • Markedsføringsloven
 • Databeskyttelsesforordningen
 • Databeskyttelsesloven

Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?

Vi har følgende formål med - og lovgrundlag for - vores databehandlinger i forhold til nuværende, potentielle og tidligere kunder:

 • Gennemførelse af dine bestillinger og køb - herunder blandt andet levering og betaling samt besvarelse af dine eventuelle spørgsmål og orientering om ændringer af relevans for dit køb.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig.

 • At administrere konkurrencer og andre tilbud du har deltaget i.
 • At informere om ændringer i forhold til kampafvikling, handelsbetingelser mv.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om behandler, som er baseret på dit samtykke.

 • Ydelse af kundeservice og support herunder besvarelse af spørgsmål og oprettelse af support sager.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig.  

 • Markedsføring herunder direkte markedsføring overfor kommende og eksisterende kunder

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f, suppleret med markedsføringsloven og databeskyttelsesloven.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til.

 • Dokumentation for eventuelt samtykke opbevares i to år efter endt kundeforhold eller ved din tilbagekaldelse
 • Dine oplysninger opbevares, så længe du har en aktiv relation til os og herefter i to år med henblik på at kunne dokumentere indsamlingens korrekthed, jf. Databeskyttelsesloven § 41, stk. 7.
 • Du kan til enhver tid slette din egen konto via app’ens indstillinger. Når du sletter din konto, slettes alle oplysninger ligeledes om dig – dog kan vi opbevare dine oplysninger yderligere tre måneder efter sletning, hvis du forinden kontoslet har overtrådt straffelovens bestemmelser.
 • Statistiske opgørelser. Personoplysninger som anvendes til statistiske formål anonymiseres.
 • For at se opbevaringsperioder på cookies, kan du trykke her.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

OB videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre:

 1. du udtrykkeligt samtykker hertil,
 2. det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller
 3. såfremt vi er retligt forpligtet hertil.

Typisk vil videregivelse ske til samarbejdspartnere, andre klubber (ved deltagelse i udekampe), offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer eller pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Derudover kan vi dele dine data med annonceringsnetværk og / eller sociale medier med det formål at vælge og vise relevante annoncer til dig via disse netværk / platforme og til søgemaskiner og analyseleverandører.

Vi anvender eksempelvis Facebooks 'Custom Audience' service. Med denne tjeneste kan vi vise dig personlige annoncer, når du besøger Facebooks sociale medieplatforme. Det virker ved at konvertere din e-mailadresse til et unikt nummer, som Facebook bruger til at matche til unikke numre, som Facebook genererer fra e-mailadresser til sine brugere. Du kan altid blokere Facebook i brugen af denne via din Facebookprofil.

For at kunne levere visse af vores ydelser, benytter vi os derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og/eller behandler data på vegne af os. Disse databehandlere må kun behandle dine personoplysninger under vores instruks og er således afskåret fra at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Danske Licens Spil A/S og Danske Spil A/S er en af vores samarbejdspartnere, som vi kan videregive oplysninger til og gennem app'en sende nyheder om Danske Spil koncernen og markedsføring af Danske Licens Spils produkter, events, kampagner og konkurrencer via elektronisk post og sociale medier.
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke via ’min profil’ eller via link i nyhedsbreve.
Læs mere om dette og om behandling af dine personoplysninger i Danske Spil koncernens privatlivspolitik – LÆS MERE

Hvilke rettigheder har den registrerede?

Enhver som har personoplysninger registreret hos OB har ifølge Databeskyttelsesforordningen ret til at anmode om:

 • Indsigt i hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra de indhentes, og med hvilket formål de behandles.
 • Berigtigelse af personoplysninger, som er forkerte eller vildledende.
 • Sletning af personoplysninger, som ikke længere kan behandles inden for lovens rammer.
 • Begrænsning af behandlingen af persondata.
 • At gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger, som finder sted, herunder afgørelser som alene er baseret på automatisk behandling (profilering).

Rettighederne kan gøres gældende over for OB ved kontakt [email protected] eller via kontakt til Datatilsynet.

Videoovervågning

Formål

Odense stadion er videoovervåget med henblik på at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet for Odense stadion, samt for at kunne dokumentere uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet, hvis sådanne alligevel sker.

Kategorier af personoplysninger vi behandler

Billede- og videooptagelser.

Lovhjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger til de nævnte formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet og dokumentere sådanne hændelser, hvis de alligevel indtræffer.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

Oplysningerne kan derudover videregives til:

Politiet og klubbens/stadionejers advokater i forbindelse med overtrædelse af ordensreglementet, og

DBU’s disciplinære system ved behandling af disciplinære sager.

Opbevaring

Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.

Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser.