08.06.2021 08:42

Se instruktionerne til øvelsen nedenfor.

- Placér støttebenet et stykke væk fra bolden

- Læn kroppen til modsatte side

- Bøj i støttebenet

- Forspænding

- Rotér indad i hofte og fodled ved afvikling

- Før benet igennem

- Gå med bolden i sparket