07.06.2021 12:43

Se instruktionerne til øvelsen nedenfor.

Spillerne spiller rundt i Y’et efter en fast form. Denne kan justeres efter trænerens ønske. Der er både aktive og kontrollerende førsteberøringer. Træneren har fokus på at forfine detaljerne omkring førsteberøringen. Husk at vende retningen.

Antal:

5-6 spillere